top of page

Politika privatnosti

 

Kada koristite našu internet prodavnicu Top Fish GM, može se dogoditi da nam poverite svoje lične podatke (podatke o ličnosti) na obradu ili čuvanje. Svako prikupljanje, obradu i čuvanje Vaših podataka uradićemo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i novom evropskom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti, poznatom pod imenom GDPR (General Data Protection Regulation).

Vaša privatnost je važna. Zato Vam savetujemo da pažljivo pročitate ovaj tekst i informišete se.

 

Na ovoj stranici saznaćete:

 • Koje tipove ličnih podataka prikupljamo

 • U koje svrhe prikupljamo Vaše lične podatke

 • Kako koristimo Vaše lične podatke

 • U kojim slučajevima možemo podeliti Vaše lične podatke sa trećim licima

 • Kakva su Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje prikupljamo

 • Kako nam se možete obratiti sa pitanjima u vezi sa Vašim ličnim podacima

 • Šta se dešava u slučaju promene ove polise

 

Koje tipove ličnih podataka prikupljamo

 

Kako bismo Vam pružali usluge u skladu sa  Opštim uslovima, kao i obezbedili udobno i bezbedno korišćenje Top Fish GM-a, prikupljamo tri osnovna tipa podataka.

 

Podaci koje nam direktno ostavite

 

Ovo su podaci koje nam ostavljate kada kreirate korisnički nalog. Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke poput: imena, prezimena, e-mail adrese, broja telefona, broja lične karte i jedinstvenog matičnog broja (zakonska obaveza), te opisa i fotografija predmeta koji želite da prodate.

 

Podaci o načinu na koji koristite 

 

Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke o tome koje ste sve proizvode postavili na Top Fish GM, koje ste ključne reči koristili za pretraživanje proizvoda, koje ste proizvode promovisali. Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi tekstualne konverzacije sa klijentima koje ste realizovali putem sistema za razmenu poruka unutar Top Fish GM-a, kao i tekstualne konverzacije sa administracijom Top Fish GM. 

 

Podaci o Vašim uređajima

 

Tokom korišćenja Top Fish GM, možemo prikupiti i obraditi podatke o uređajima sa kojih pristupate Top Fish GM. Ovi podaci mogu uključiti marku i tip uređaja, operativni sistem i njegovu verziju, jedinstvene oznake uređaja, te podatke o internet mreži sa koje pristupate Top Fish GM.

 

 

 

Podaci o Vašoj lokaciji

 

Tokom korišćenja Top Fish GM, možemo prikupiti i obraditi podatke o Vašoj lokaciji, putem tehnologija kakve su IP adresa ili GPS senzor Vašeg mobilnog telefona.

 

Cookie-ji i druge slične tehnologije

 

Kada pristupate Top Fish GM, možemo iskoristiti tehnologiju Cookie-ja i druge slične tehnologije da bismo identifikovali Vaš internet pretraživač, odnosno da bismo Vam prikazali reklame. Korišćenje Trigema može rezultovati automatskim čuvanjem određenih podataka na Vašem uređaju, poput Cookie-ja i aplikativnih cache podataka potrebnih za komfornije korišćenje Top Fish GM.

 

U koje svrhe prikupljamo Vaše lične podatke

 

Top Fish GM Vaše lične podatke može prikupljati i obrađivati u različite svrhe. Sve u daljem tekstu pomenute svrhe su naša zakonska obaveza (npr. identifikacija) ili ugovorna obaveza ka korisnicima, proistekla iz Opštih uslova (koja regulušu pružanje željenih usluga informacionog društva korisnicima i ostvarivanje naših legitimnih interesa).

 

Identifikacija korisnika

 

Identifikacija korisnika Top Fish GM u smislu korisničkog naloga potrebna je zarad obezbeđivanja nesmetanog funkcionisanja određenih funkcija Top Fish GM, poput konverzacija sa drugim korisnicima putem sistema za razmenu poruka unutar Top Fish GM. Dodatno, kada postavljate oglas na Top Fish GM, prikupljanje identifikacionih podataka poput imena i prezimena, adrese, jedinstvenog matičnog broja i broja lične karte, zakonska je obaveza po Članu 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije. U slučaju da se korišćenjem Top Fish GM izvrši krivično delo, identifikacija korisnika štiti oštećenu stranu, pomaže izvršnim državnim organima u identifikaciji počinioca, odnosno može pomoći u rešavanju građanskih sporova.

 

Pružanje usluga informacionog društva (emitovanje i arhiviranje proizvoda, kontakt sa drugim korisnicima)

 

Prikupljanje podataka o predmetima koji se oglašavaju na Top Fish GM, na primer opisa i fotografija predmeta, potrebno je zarad nesmetanog funkcionasanja Top Fish GM i postojanja elementarnih uslova za pružanje osnovne usluge koju Top Fish GM nudi korisnicima. Da biste mogli da postavite proizvod na Top Fish GM, neophodno je prikupljanje identifikacionih podataka poput jedinstvenog matičnog broja i broja lične karte, informacija o firmi što je zakonska obaveza po Članu 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije.

Kako bi osnovna usluga koju Top Fish GM nudi svojim korisnicima bila kvalitetna i besplatna, potrebno je prikupljanje podataka koji omogućavaju rad svih funkcija Top Fish GM, npr. postavljanja i pretrage proizvoda, konverzacija sa drugim korisnicima putem sistema za razmenu poruka unutar Top Fish GM, automatskog pamćenja lozinke za Top Fish GM korisnički nalog u Vašem internet pretraživaču, itd.

 

Relizacija ponuda partnerskih kompanija

 

Top Fish GM svojim korisnicima može ponuditi kupovinu proizvoda i usluga partnerskih kompanija po privilegovanim uslovima. Da biste preko Top Fish GM ostvarili pravo na privilegovane uslove pri kupovini takvih proizvoda i usluga, možemo od Vas zatražiti izričiti pristanak da Vaše lične podatke, poput imena, broja telefona i e-mail adrese, prosledimo partnerskim kompanijama.

 

Kako koristimo Vaše lične podatke

 

Top Fish GM podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje isključivo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, a u cilju pružanja usluga informacionog društva, zaštite sopstvenih legitimnih (poslovnih) interesa, poboljšanja svojih usluga i korisničkog iskustva, zaštite interesa svojih korisnika, očuvanja bezbednosti korisnika, te očuvanja javnog interesa i javne bezbednosti.

Tekstualne konverzacije sa drugim korisnicima koje ste realizovali putem sistema za razmenu poruka unutar Top Fish GM nam pomažu da sprečimo izvršenje krivičnih dela korišćenjem Top Fish GM, da pomognemo državnim organima u identifikaciji počinioca krivičnih dela, odnosno mogu pomoći u rešavanju građanskih sporova. Vaše identifikacione podatke možemo dostaviti nadležnom državnom organu samo po ispravno formulisanom nalogu.

Vaše lične podatke Top Fish GM čuva u bazama i na serverima zaštićenim savremenim bezbednostim tehnologijama, poput AES enkripcije podataka na serveru i SSL enkripcije komunikacije Vašeg internet pretraživača sa serverima. Pristup Vašim podacima i njhovu obradu poveravamo isključivo našim zaposlenima koji su prošli adekvatnu obuku. Top Fish GM kontinuirano sprovodi mere zaštite bezbednosti Vaših ličnih podataka, koje obuhvataju savremene radne procese, korišćenje savremenih bezbednosnih tehnologija, te mere fizičke bezbednosti servera i druge opreme.

Podatke čuvamo u trajanju koje je neophodno da obezbedi nesmetano pružanje usluga korisnicima, tj. izvršenje naše ugovorne obaveze iz Pravila korišćenja korišćenja Top Fish GM. Konkretno, Vaše lične podatke čuvaćemo sve dok ste registrovani korisnik Top Fish GM, odnosno dok nam ne podnesete zahtev za brisanje Vašeg korisničkog naloga i ličnih podataka. Nakon podnošenja ovakvog zahteva, imamo zakonsku obavezu da određene podatke, na primer identifikaciju, čuvamo 30 dana pre konačnog brisanja.

Za prikupljanje i obradu bilo kojih podataka u bilo koju svrhu koja nije obrađena ovom politikom privatnosti, Top Fish GM će obavezno tražiti Vaš izričiti pristanak, odnosno postupati u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

 

U kojim slučajevima možemo podeliti Vaše lične podatke sa trećim licima

 

Top Fish GM može podeliti Vaše identifikacione podatke sa trećim licima u slučajevima:

 

 • Vašeg izričitog pristanka, na primer u slučaju da želite da iskoristite ponudu partnerske kompanije.

 • Po ispravno formulisanom nalogu nadležnog državnog organa.

 • Kada je to neophodno radi ispunjenja naše ugovorne obaveze ka Vama, odnosno radi poštovanja Opštih uslova korišćenja Top Fish GM.

Određene podatke, na osnovu Vašeg izričitog pristanka koji dajete prihvatanjem Opštih uslova korišćenja Top Fish GM prilikom registracije ili naknadno, možemo automatski podeliti sa specijalizovanim tehnološkim partnerima - suobrađivačima podataka. Ovo su partneri od poverenja, koji nam pomažu da ostvarimo legitimne poslovne interese i unapredimo usluge koje Top Fish GM nudi korisnicima. Ove kompanije primenjuju adekvatne mere bezbednosti, a podatke će prihvatati i obrađivati na osnovu ugovora sa Top Fish GM i u skladu sa ovom politikom privatnosti. To mogu biti:

 • Hosting provajderi, koji obezbeđuju rad servera Top Fish GM

 • Partnerske softverske kompanije

 • Partnerske analitičke kompanije

 • Ad-serving kompanija, koje izrađuju softverska rešenja za plasiranje reklama na internet portalima

 • Oglašivačkih mreža, koje upravljavaju platformama za automatizovani zakup i prikazivanje reklama na internet portalima, poput kompanija Google LLC iz SAD, ConnectAd iz SAD i Criteo iz Francuske.

Može se dogoditi da određene podatke, u depersonalizovanoj formi koja garantuje apsolutnu anonimnost, tj. garantuje da nije moguća Vaša lična identifikacija, podelimo sa partnerima poput marketinških agencija i oglašivača, ili sa generalnom javnošću. Primera radi, možemo javno objaviti istraživanja tržišta, te izveštaje o trendovima korišćenja naših usluga ili generalnim trendovima trgovine preko Interneta.

 

Kakva su Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje prikupljamo

 

U svakom trenutku, imate pravo na uvid u sve Vaše lične podatke koje smo prikupili, kao i pravo da zatražite da Vam dostavimo sve Vaše lične podatke koje čuvamo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

U svakom trenutku, imate pravo da izmenite Vaše podatke koji su netačni, kao i da povučete saglasnost koju ste prethodno da li za obradu vaših podataka. Takođe, u svakom trenutku imate pravo da podnesete zahtev za brisanje Vaših ličnih podataka. Ograničenja od ovog prava postoje u slučajevima kada izmena ili brisanje Vaših podataka mogu da dovedu do sprečavanja istrage, otkrivanja ili gonjenja krivičnih dela, kao i do sprečavanja ostvarivanja potraživanja u građanskim sporovima.

U svakom trenutku, imate pravo na pristup informacijama o svim svrhama prikupljanja i obrade podataka na Top Fish GM (ova politika privatnosti).

U slučaju da dođe do povrede Vaših podataka koja može da predstavlja rizik po Vas, imate pravo da o tome budete obavešteni bez odlaganja.

U slučaju da smatrate da je neko od Vaših prava ugroženo, možete podneti pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.

Ukoliko ste registrovani korisnik Top Fish GM, pristup svojim podacima možete imati putem opcije “Profil”, da biste pristupili ovoj opciji, potrebno je da se ulogujete na svoj Top Fish GM korisnički nalog.

Zahtev da Vam dostavimo sve Vaše lične podatke koje čuvamo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, možete podneti.

 

Kako nam se možete obratiti sa pitanjima u vezi sa Vašim ličnim podacima

 

U slučaju da imate bilo kakvo pitanje o zaštiti Vaše privatnosti na Top Fish GM, kao i o načinu skupljanja i obrade Vaših ličnih podataka, molimo Vas da nam se obratite preko kontakt forme.

Kontakt formu uvek možete pronaći na stranici kontaktirajte nas.

 

Šta se dešava u slučaju promene ove polise

 

Ova polisa je podložna promenama. U slučaju značajnih izmena, Top Fish GM će sve korisnike obavestiti o izmenama na aktivan način, na primer putem e-maila ili jasno uočljivih obaveštenja. U slučaju da bilo koje buduće promene ove politike privatnosti budu podrazumevale umanjenje Vaših prava, tražićemo od Vas izričiti pristanak za nastavak korišćenja Top Fish GM. U slučaju promena ove politike privatnosti, sve ranije verzije biće javno dostupne u arhivi.

bottom of page